Hantverksprogrammet (HV)

Är du intresserad av stil, färg och form? Är du kreativ och gillar att skapa? Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med ett kreativt hantverksyrke, i nära kontakt med människor.

På Bäckadal får du en rolig och inspirerande utbildning i fullutrustade och arbetsmiljöanpassade lokaler. Vi har haft hantverksutbildning sedan skolan startade 1988. Vi har mycket goda lokala branschkontakter. Som elev kan du därför få riktigt bra praktikplatser, som många gånger leder till jobb efter avslutad utbildning.

Hantverksprogrammet ger en yrkesexamen som gör det möjligt att börja arbeta direkt eller att läsa på yrkeshögskola. Du har också möjlighet att, under din gymnasietid, läsa till kurser för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Din praktik, eller ”Arbetsplatsförlagt lärande” (APL), är en mycket central del av inlärningen och din praktikperiod har sedan goda förutsättningar att utvecklas till en anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Hantverksprogrammet på Bäckadalsgymnasiet har en inriktning:

  • Frisör

Utbildningen ger stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00