Hälsa, vård och omsorg (HOHAL)

Studierna på samtliga gymnasiesärskoleprogram pågår under fyra år.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla utbildningar; så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är Engelska, Historia, Svenska, Idrott och Hälsa och Estetisk verksamhet. Du läser även ämnen/kurser som ger dig mer kunskaper inom det område du valt, så kallade programfördjupningskurser.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Gymnasiesärskoleprogrammet för Hälsa, vård och omsorg

Utbildningen är till för dig som vill arbeta med människor inom hälsa, vård och omsorg på ett serviceinriktat sätt. Programmet ger dig grunderna för arbete inom äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

Kursen 'Barnet i förskolan' ger dig bland annat kunskaper om barns lärande och lekens betydelse för barnet. Du lär dig också om människans utveckling och olika behov. Du får kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg. Du får också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan. Vi arbetar även med mänskliga rättigheter och etiska frågor. Du läser programgemensamma ämnen som; Hälsa, Människan, Vård och Omsorg


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00