Fordonsvård och godshantering (FGFOR)

Studierna på samtliga gymnasiesärskoleprogram pågår under fyra år.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla utbildningar; så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är Engelska, Historia, Svenska, Idrott och Hälsa och Estetisk verksamhet. Du läser även ämnen/kurser som ger dig mer kunskaper inom det område du valt, så kallade programfördjupningskurser.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Gymnasiesärskoleprogrammet för Fordonsvård och godshantering

Utbildningen är till för dig som är intresserad av olika typer av fordon och/eller lager och godshantering. Du får möjlighet att lära dig om olika fordon och hur det ska skötas och underhållas. Du får också lära dig hur man hanterar gods på lager och i terminaler och hur olika datasystem kan användas inom lagerhantering. Här får du också träna dig att samarbeta och bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt och hur Du skall utföra arbetet utan att få arbetsskador. Du läser programgemensamma ämnen som; Fordonsbranschen, Fordonsteknik, Godshantering.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00