Administration, handel och varuhantering (AHV)

Studierna på samtliga gymnasiesärskoleprogram pågår under fyra år.

I utbildningen läser du ämnen/kurser som ingår i alla utbildningar; så kallade gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Exempel på sådana är Engelska, Historia, Svenska, Idrott och Hälsa och Estetisk verksamhet. Du läser även ämnen/kurser som ger dig mer kunskaper inom det område du valt, så kallade programfördjupningskurser.

Vid slutet av din utbildning gör du även ett gymnasiesärskolearbete. Syftet med detta är att visa att du är väl förberedd för ett kommande yrkesliv.

Gymnasiesärskoleprogrammet för Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig kunskaper i att arbeta i butik, på lager eller med administrativa uppgifter. Du får en yrkesutbildning där du möter människor och förstår deras behov av service. Du får även kunskaper i oilka dataprogram samt lagar och bestämmelser inom yrkesområdet.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00