Gymnasiesärskola (GS)

Gymnasiesärskolan är till för dig som är 16-19 år gammal och har en utvecklingsstörning. Vi vill ge dig en god kunskapsmässig grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier och samtidigt stödja din personliga utveckling.

Vår verksamhetsidé är att erbjuda dig en trevlig och stimulerande studiemiljö, där utbildningen anpassas efter varje elev. Du får tid för studier i egen takt och undervisningen sker i små grupper. Vi vill också förbereda dig för ett aktivt deltagande i samhällslivet och för att kunna klara ett eget boende efter gymnasiet.

På Bäckadalsgymnasiet erbjuder vi fyra olika utbildningar; så kallade gymnasiesärskoleprogram. Dessa är:

  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Fordonsvård och godshantering
  • Administration, handel och varuhantering

I samtliga gymnasiesärskoleprogram som erbjuds på Bäckadalsgymnasiet ingår att du gör minst 22 veckor av din utbildning på en arbetsplats. Detta kallas för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). På detta sätt får du erfarenheter och kunskaper som du kan ta med dig i ditt fortsatta liv.


Kontakt

SYV Madeleine Lindqvist, tfn 036 - 10 60 90

Rektor Johan Albertsson, tfn 036-10 70 41

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00