Transport

Som elev på Fordons- och Transportprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Transport

Transportinriktningen ger möjlighet för dig att skaffa dig mer kunskap inom områdena trafik, transportsystem och logistik. Undervisning som syftar till att ge dig möjligheten till körkort med behörigheterna B, C och E ingår i utbildningen. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsförare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att du får möjligheten att skaffa dig ett stort antal kunskaper och behörigheter inom transportområdet. Förutom att du får chans att ta körkort med behörigheterna B-, C- och CE så får du bland annat utbildning inom ADR - framförande av farligt gods på väg. Du får även möjlighet att ta ett så kallat yrkeskompetensbevis, som krävs för att få arbeta som lastbilsförare.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00