Personbil

Som elev på Fordons- och Transportprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Personbil

Om du väljer Personbilsinriktningen får du lära dig mycket om felsökning, reparation och service av lätta fordon, till exempel personbilar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att vi tränar viktiga moment som till exempel service och reparation av lätta fordon genom att driva en publik verkstad. Vi välkomnar externa kunder och skapar därmed en undervisningssituation som utgår från konkreta situationer.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00