Lastbil och mobila maskiner

Som elev på Fordons- och Transportprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Inom inriktningen för du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om felsökning, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Det kan handla om lastbilar, grävmaskiner, hjullastare eller liknande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är vårt nära samarbete med starka lokala aktörer, som gör att vi kan hålla en hög kvalitet på vårt arbetsplatsförlagda lärande (APL). Samarbetet gör även att våra elever har tillgång till den senaste tekniken inom området tunga fordon. Detta är särskilt viktigt på grund av att en lastbil idag innehåller betydligt mer avancerad teknik än en personbil samt att teknikutvecklingen går mycket snabbt inom området.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00