Karosseri och lackering

Som elev på Fordons- och Transportprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Karosseri och lackering

Fokus inom inriktningen ligger på att du skall bli kompetent vad det gäller att reparera karosskador som kan uppstå på fordon och att lackera fordon. Flera elever inom inriktningen har placerat sig högt i nationella tävlingar för sin yrkeskompetens. Inriktningen ger möjlighet till arbete som t.ex. bilskadereparatör eller lackerare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att våra elever vid upprepade tillfällen placerat sig högt i yrkes-SM. När våra elever bedöms av domare i tävlingen får de höga betyg, vilket är ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00