Godshantering

Som elev på Fordons- och Transportprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Godshantering

Här får du en utbildning som fokuserar på att du skall ha goda kunskaper kring hur man professionellt hanterar gods på olika sätt. Fokus ligger på att du på olika nivåer skall kunna arbeta på ett lager eller vid en terminal där olika typer av gods lastas och lossas. Inriktningen ger möjlighet till arbete som till exempel lager- och terminalarbetare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är bland annat att undervisningsupplägget är utformat som en lärlingsutbildning. Det innebär att du gör minst hälften av utbildningen ute på ett företag. På detta sätt får du en konkurrenskraftig utbildning som är skräddarsydd utifrån branschens behov.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00