Fordons- och transportprogrammet (FT)
Certifierat Motorbranschcollege

Motorbranschcollege logotype.

Vi lever i ett samhälle där vi är beroende av fordon och transporter på olika sätt. Det mesta du äter har du till exempel inte odlat själv, utan köpt i en affär dit det har transporterats med lastbil. Ofta har du även tagit dig till och från affären med någon typ av fordon; kanske cykel, buss, tåg eller bil. Man kan ge många liknande exempel. Fordon och transporter finns hela tiden runt omkring oss. I mycket av det vi gör är vi mer eller mindre beroende av dem för att kunna leva ett normalt och bekvämt liv.

Vi erbjuder dig en populär utbildning med Sveriges bästa förutsättningar för en högkvalitativ fordons- och transportutbildning. Vi har lång erfarenhet av att bedriva utbildning inom området och samarbetar intensivt med lokala företag. Din praktik (APL) är en mycket central del av inlärningen inom utbildningen, och din period ute på ett företag har goda förutsättningar att utvecklas till en anställning i förlängningen. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Inom Fordons- och Transportbranscherna finns många yrken där det råder en bristsituation vad det gäller utbildad arbetskraft. En utbildning här är alltså en investering för framtiden. Vill du läsa vidare kan du direkt efter gymnasiet söka en yrkeshögskoleutbildning. Om du läser till vissa kurser under din gymnasietid kan du dessutom få högskolebehörighet tillsammans med din yrkesexamen.

På Fordons- och Transportprogrammet finns fem inriktningar som du väljer mellan inför årskurs 2:

  • Godshantering
  • Karosseri och lackering
  • Lastbil och mobila maskiner
  • Personbil
  • Transport

Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.


Kontakt

SYV Charlotta Vincent, 036-10 66 65

Rektor Anna Sandström, 036 - 10 76 81

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00