Energiteknik distributionselektriker

Som elev på El- och energiprogrammet har du möjligheter att välja mellan fyra inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan välja en av våra fyra inriktning redan när du gör ditt val till gymnasiet, är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Energiteknik, distributionselektriker
Ny inriktning - efterfrågad av företag!

Bäckadalsgymnasiet har tillsammans med företag (som är ägare av elnät) utformat en ny inriktning på El- och energiprogrammet; Energiteknik, distributionselektriker. Gymnasieutbildningen mot distributionselektriker finns bara på
fyra ställen i Sverige.

Vad gör en distributionselektriker?

Som distributionselektriker jobbar du med underhåll, service och uppbyggnad av eldistributionsnät. Distributionselektriker är anställda vid energiföretag som distribuerar el, till exempel eldistributions- eller elnätföretag, energiverk och kraftverk. Du kan även vara anställd vid ett entreprenadföretag som bedriver arbete åt nätföretag.

Hur ser utbildningen ut?

På El -och energiprogrammet läser alla våra elever tillsammans i år 1. I år 2-3 läser du kurser som ger dig en utbildning mot distributionselektriker. Du kommer bland annat läsa praktisk ellära, förnybar energi, energiteknik, lågspänningsnät, nät- och transformatorsstationer, nätunderhållsarbete stadsnät och högspänningsnät med mera.

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning, men du kan också välja att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Du har 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får alltså redan under utbildningen kontakt med företag där du sedan kan söka jobb.

Hur ser arbetsmarknaden för distributionselektriker ut?

Distributionselektriker är ett bristyrke, alltså ett yrke där arbetsgivare har svårt att rekrytera den personal de behöver. Eftersom företagen är med och påverkar innehållet på inriktningen kommer du få en utbildning som gör dig eftertraktad när du ska söka jobb!

Så här säger en av våra samarbetspartners om utbildningen:

”Framtiden för unga som utbildar sig inom energi-området ser mycket ljus ut. Vi erbjuder jobb direkt efter gymnasiet inom en spännande bransch, och dessutom finns det möjlighet att fortsätta utbilda sig inom området”
Jörgen Sjöö, avdelningschef Vattenfall Services Nordic AB.

 

Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00