Elteknik

Som elev på El- och energiprogrammet har du möjligheter att välja mellan fyra inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan välja en av våra fyra inriktning redan när du gör ditt val till gymnasiet, är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Elteknik

Efter en grundutbildning inom elteknik väljer du att fördjupa dig inom installation eller larm. Beroende på vilken fördjupning du väljer får du en utbildning inom nyinstallation, service, underhåll och reparation. Du får sätta upp el-centraler, göra kabeldragning och montera strömbrytare och vägguttag. Du kan också jobba med larm för inbrott och brand, samt installera datanät och nät för kabel-TV.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. larm- eller installationstekniker. Din utbildning genomförs i vår fullutrustade verkstad för praktiska tillämpningar. Din kompetens kommer att vara efterfrågad och elektrikerbranschen är helt klart en attraktiv bransch.

Utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är att du får möjlighet att skaffa dig så kallad enkel elbehörighet (BB1 och BB2). Efter dina tre år på gymnasiet kan du påbörja en fyraårig lärlingsanställning, och efter denna period är du fullbetald elektriker.

Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00