Dator- och kommunikationsteknik

Som elev på El- och energiprogrammet har du möjligheter att välja mellan fyra inriktningar.

I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan välja en av våra fyra inriktning redan när du gör ditt val till gymnasiet, är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Dator- och kommunikationsteknik

Du får lära dig hur man sätter samman en dator och hur olika typer av datanätverk fungerar, du lär dig programmering och webbutveckling samt hur analoga och digitala elektroniska apparater är uppbyggda. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till t.ex. IT-tekniker, eletronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

De kunskaper du får genom denna inriktning lämpar sig väl för fortsatta studier på högskolenivå.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen på Bäckadalsgymnasiet är att vi erbjuder certifieringar i Microsoft miljö inom 12 olika områden Bäckadalsgymnasiet är den första skolan i Jönköpings län som har blivit Certiports-certifierings testcenter. Dessutom är vi Microsoft IT Academy program-partner vilket innebär att våra elever har tillgång till över 2000 olika Microsoft-kurser via en kursplattform.

Nyhet - särskild högskolebehörighet och samarbete med JU

Inom Dator- och kommunikationsteknik kommer vi att införa ett spår för dig som vill ha särskild högskolebehöriget. Dessutom inleder vi ett samarbete med Jönköping University (JU), där elever på Bäckadal får utföra laborationer på JU.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00