Plåtslageri

Som elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Plåtslageri

Inom plåtslageriutbildningen utbildas du till specialist på att hantera olika byggnationsarbeten i materialet plåt. Exempel på sådana är olika typer av tak- och fasadbeklädnader samt ventilationsinstallationer. Du som går plåtslageriinriktningen utbildar dig till ett bristyrke där det finns ett stort behov av arbetskraft. Inriktningen ger möjlighet till jobb som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är vår moderna plåtavdelning som ger tillfällen till att prova på och fördjupa dig inom alla inom branschen förekommande tekniker. Vi vill på detta sätt se till att du som väljer denna inriktning har goda kunskaper inför ditt framtida yrkesliv.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00