Mark och anläggning

Som elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Mark och anläggning

Här utbildas du inom områden som stensättning, ledningsbyggnad och vägbyggnation. Anläggningsbranschen är expansiv och kommer att ha ett stort arbetskraftsbehov då du gått ut din utbildning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som vägbyggare eller anläggningsarbetare. 

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att du får en mycket bred utbildning inom anläggningsområdet, där du förutom typiska kunskapsområden som ledningsbyggnad och stensättning även har möjlighet att fördjupa dig och läsa kurser inom anläggningsfordon.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00