Måleri

Som elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Måleri

Inom måleriinriktningen utbildas du till ytbehandlingsspecialist och för en yrkesframtid där din uppgift är att bevara, försköna och färga. Du utbildas för att bli proffs t.ex. på underarbeten, spackling, grundning, målning, tapetsering och lasering. Inriktningen ger möjlighet till jobb som målare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är de goda förutsättningar som finns på skolan att simulera olika praktiska situationer som en målare hamnar i på en arbetsplats. På det sättet har vi mycket goda förutsättningar för att förbereda dig för ett framtida arbete inom branschen.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00