Husbyggnad

Som elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Husbyggnad

Du får här en utbildning som syftar till att du skall bli proffs på att utföra olika byggnationsarbeten. Du väljer även om du vill fördjupa dig mot att bli murare med fokus på arbeten i murbruk och puts eller snickare med fokus på arbeten i trä. Inriktningen ger möjlighet till jobb såsom murare eller snickare. Inom denna inriktning kan du även välja att utbilda dig till ett arbete inom olika specialyrken såsom golvläggare, glasmästare, ställningsbyggare etc.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är bland annat vår breda grundutbildning där du får testa på olika områden och specialyrken inom husbyggnad. De kunskaper du skaffar dig får du även praktisera under Arbetsplatsförlagd utbildning, som är längre (24 veckor under tre år) än vad som är normalt på ett nationellt yrkesprogram (15 veckor). 

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00