Anläggningsfordon

Som elev på Bygg- och Anläggningsprogrammet har du möjligheter att välja mellan fem inriktningar. I årskurs 1 läser alla elever samma kurser för att få en allmän kännedom om hela programmet. Du kan ange intresse för en av våra fem inriktningar redan när du går ditt val till gymnasiet. Är du osäker väljer du bara programmet. Till årskurs två väljer du den inriktning du är intresserad av.

Inriktning Anläggningsfordon

Du får en bred utbildning inom anläggningsområdet och lär dig att använda olika typer avläggningsmaskiner såsom hjullastare, grävlastare och grävmaskin. Inriktningen ger möjlighet till jobb som maskinförare, vägbyggare eller anläggningsarbetare.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen är att utbildningen förfogar över en maskinpark, till exempel i form av hjullastare och grävmaskiner, som är mycket modern. Det ger oss förutsättningar att erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet.


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00