Meritvärde för dig som ska söka till gymnasiet

När du ska ansöka till gymnasiet kommer dina betyg från grundskolan att räknas om till ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng). Det räknar du ut genom att lägga ihop summan av de 16 bästa betygen/ämnena i ditt slutbetyg.

Från och med läsåret 2014/2015 kan du som har läst ett modernt språk som språkval i grundskolan tillgodoräkna dig värdet även för det betyget. Du får alltså räkna med ett 17:e betygspoäng. Anledningen till detta är att riksdag och regering tycker att det är viktigt att elever i Sverige läser språk - du kommer ha nytta av det i framtiden. Därför får du meritpoäng för moderna språk vid gymnasieantagningen och det kan också ge viktiga meritpoäng om du längre fram vill söka till högskolan. (Observera att modersmål och moderna språk är två olika ämnen, med två skilda kursplaner. Modersmål får du inte räkna med som ett sjuttonde betyg, även om det kan läsas som ett språkval.)

Räkna ut ditt meritvärde

Varje bokstav i ditt betyg är värt poäng: 

A=20 poäng       B=17,5 poäng       C=15 poäng       D= 12,5 poäng       E=10 poäng       F=0 poäng

Genom att räkna ihop de olika betygspoängen får du fram ditt meritvärde. Om du har A i alla ämnen blir ditt meritvärde 20x16=320. Till detta får du lägga till meritpoäng (ditt betygspoäng) för moderna språk. Detta gör att ditt meritvärde max kan bli 340 poäng.

Längst ner på sidan hittar du länk till en sida som hjälper dig att räkna ut ditt meritvärde.

Vad krävs för att komma in på ett gymnasieprogram?

För att komma in på ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare fem ämnen (alltså 8 ämnen totalt.)

För att komma in på ett nationellt gymnasieprogram behöver du ha godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du ska också ha godkända betyg i nio ämnen till ( alltså 12 totalt). Vilka ämen du ska ha godkänt i beror på vilket program du vill läsa. På Bäckadalsgymnasiet finns Teknikprogrammet som enda nationella program, och till det behöver du ha godkänt i biologi, fysik och kemi.

Val för dig som inte har godkända betyg

Har du inte godkända betyg från grundskolan kan du gå ett introduktionsprogram. Då finns det möjlighet att läsa upp dina grundskolebetyg, eller att få en utbildning som är anpassad efter dina behov. Läs mer om de introduktionsprogram som finns på Bäckadalsgymnasiet. 

Läs mer om gymnasieutbildning och räkna ut meritvärde

Gymnasieinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Skolverkets webbplats om att läsa på gymnasiet)

Gymnasium.se antagninspoänglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (mer om betygspoäng med mera)

Räkna ut ditt meritvärdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (via gymnasium.se)


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00