Jönköpings kommun

Bygg och anläggning (BA)

Studenten fredag den 11 juni

Klassen samlas på den tid som anges nedan.

Under den tid eleverna är inne på skolan kommer det traditionsenligt delas ut betyg och stipendier, mat kommer serveras och klassen att fotograferas.

Utspringet
När det närmar sig tiden för utspring går klassen gemensamt till utspringsplatsen, som är utanför huvudentrén i Hus 4, mot parkeringen (gäller ej BAANL3, se nedan).

Det här gäller för elever och besökare på studentdagen.

BAHUS3a
Klockan 10:00 sker utspringet på framsidan av hus 4. Klockan 8:00 samlas klassen.

BAHUS3b
Klockan 10:20 sker utspringet på framsidan av hus 4. Klockan 8:00 samlas klassen.

BAPLA3
Klockan 10:40 sker utspringet på framsidan av hus 4. Klockan 8:00 samlas klassen.

BAMAL3
Klockan 10:40 sker utspringet på framsidan av hus 4. Klockan 8:00 samlas klassen.

BAANL3
Klockan 13:00 sker utspringet utanför huvudentrén på TTC.
Klockan 11:20 samlas klassen.