Jönköpings kommun

Bra att veta om studentflak och sammankomster, nationella riktlinjer

Studentbaler, studentfester och studentkortege är privata arrangemang som organiseras av elevkårer och de olika klasserna på våra gymnasieskolor. Det är därför arrangörernas och inte gymnasieskolornas ansvar att pandemilagen samt Regeringens och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs vid dessa och liknande arrangemang. Det kan vara bra att veta:

  • Transportstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Med andra ord kommer det inte heller i år bli tillåtet med studentkortege.
  • Inte heller de så kallade partybussarna är tillåtna. De faller nämligen under ramen för pandemilagen. Att hyra en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man exempelvis hyr en lokal eller en båt för privata fester. Det innebär att bussarna inte får hyras ut till fester för fler än åtta personer.
  • Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare. Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra lokaler som hyrs ut får maximalt åtta personer delta.