Jönköpings kommun

Student 2021

Illustration i blå och turkosa toner med en studentmössa i mitten och blad runt om.

Vi avslutar även detta läsår på ett annorlunda sätt, och vi förstår att både elever och vårnadshavare har många frågor kring studentfirandet. På den här sidan hittar du aktuell information kring student 2021.

Bäckadalsgymnasiet och övriga kommunala gymnasieskolor tar gemensamma beslut utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Firandet kommer att genomföras så likvärdigt som möjligt på de kommunala gymnasieskolorna.

Enligt kommunens läsårstider är sista dagen för terminen den 11 juni. Vi kan i dagsläget inte lämna besked om datum eller hur studentfirandet kommer att genomföras.

Information om studenten 2021 kommer senast 24 maj

Tisdagen den 27 april kom Folkhälsomyndigheten med nationella riktlinjer för årets studentfirande. Det innebär att firandet kommer att se annorlunda ut även i år och att gymnasieskolorna inte kommer att kunna arrangera några ceremonier eller samlingar för hela skolan.

Efter Folkhälsomyndighetens besked har gymnasieskolorna nu möjlighet att planera och inom kort ta beslut om årets studentfirande. Besked om datum för utspring samt hur studentfirandet kommer att genomföras på de kommunala gymnasieskolorna kommer att ges senast den 24 maj 2021. Eleverna kommer då att få information via Vklass och skolans webbplats om hur studentfirandet blir på deras skola.

Vi vill försäkra er om att vi gör allt vi kan för att skapa en minnesvärd och fin studentavslutning för våra avgångselever.

Firandet på Jönköpings kommuns gymnasieskolor kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som är:

  • Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
  • Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
  • Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.
  • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.