Jönköpings kommun

Student 2021

Illustration i blå och turkosa toner med en studentmössa i mitten och blad runt om.

Nu närmar sig studentdagen och vi vill ge er studenter ett riktigt fint avslut på era gymnasiestudier. Ni är verkligen värda att firas, även om studentdagen kommer att bli annorlunda.

På dessa sidor hittar du aktuell information kring utspring för elever på Bäckadalsgymnasiet.

Årets studentfirande på de kommunala gymnasieskolorna kommer att ske fredagen den 11 juni och kommer att genomföras i ett alternativt format, anpassat efter rådande situation och aktuella riktlinjer.

Utspringet kommer att genomföras klassvis vid olika klockslag under fredag den 11 juni. Detta för att skapa ett luftigare utspring där besökare får ett större utrymme att möta sin student.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer är två besökare per elev är välkomna att ta emot studenterna på skolgården.

De blivande studenterna får information via Vklass med detaljerad planering och tider för utspring.

Beslutet om genomförandet av årets studentfirande har tagits i dialog med elevrepresentanter på gymnasieskolorna.

Det här gäller för elever och besökare

 • Utspring genomförs för en klass i taget för att undvika trängsel.
 • För att undvika trängsel på skolgården begränsas antalet närvarande anhöriga till två.
 • På skolgården måste avstånd hållas mellan besökare:
 • För att inte anhöriga till flera klasser/utspringsgrupper ska ”krocka” vid våra utspringsställen ber vi er att hålla tiderna – det räcker att komma fem minuter innan utspringet.
 • Har du symtom ska du stanna hemma, för att skydda andra från att bli smittade.
 • Elever ska snarast efter utspring åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område.
 • Bäckadalsgymnasiet har beslutat att förbjuda konfetti för att skona miljön och våra grannar.
 • Ni som ska ta emot studenter som springer ut från Hus 2 tar er till utspringsplatsen via infart från Humlevägen/Hemstigen.
 • Ni som tar emot studenter som springer ut från Hus 4 tar er till utspringsplatsen via infart från Åsenvägen.
 • Det finns begränsat med parkeringsplatser på skolans område vid Åsenvägen. Parkera gärna på någon av gatorna runt om skolan.
 • Ni som tar emot studenter som springer ut från TTC kommer få mer information från skolan om var ni ska köra in på skolans område och var ni kör ut.