Jönköpings kommun

Teknik (TE)

Bild på en ritning med mått på detaljer.

Teknikprogrammet på Bäckadalsgymnasiet har inriktningen Design- och produktutveckling.

Har du tänkt på hur snabb teknikutvecklingen i samhället är? Vi tar hjälp av olika tekniska processer och maskiner för att utveckla produkter som används varje dag. Teknikprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av att vara del av den här utvecklingen.

Design- och produktutveckling; från idé till färdig produkt

Genom utbildningen får du förståelse för och färdighet i att ta fram nya produkter, från idé till färdigt resultat. Utbildningen genomförs i välutrustade lokaler med en experimentverkstad där du praktiskt får testa delar av det du lär i teorin. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Unikt för utbildningen är att vi samarbetar med Jönköpings Tekniska Högskola, och har bland annat förlagt del av kurs där.

Högskoleförberedande program - med praktik!

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att du får både grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet till de flesta av de utbildningar som finns på högskola/universitet.

Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Teknikprogrammet är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden, och vi har ett gott samarbete med företag i regionen. Det gör att du får en koppling mellan hur det du lär dig används i praktiken, och det ger också goda kontakter inför kommande studier och yrkesliv.

Till skillnad från andra högskoleförberedande program så innehåller utbildningen en praktikperiod (APL) där du jobbar med arbetslivsorienterade uppgifter.

Kontakt

Ola Hjalte, SYV
Tfn 036-10 62 92

Johan Albertsson, rektor
Tfn 036-10 70 41