Jönköpings kommun

Lärvux; Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning (Lärvux) är till för personer som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och är 20 år eller äldre. Målgruppen ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i syfte att stärka sin ställning i privat-, arbets- och samhällsliv.

Vår verksamhet ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar:

 • Grundläggande nivå motsvarar obligatoriska särskolan med nivåerna träningsskola och grundsärskola.
 • Gymnasial nivå motsvarande den utbildning som man kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Vår verksamhetsidé är att utbildningen skall vara individanpassad. Undervisningen äger rum i små grupper och studierna sker i egen takt i en laborativ skolmiljö.

Nytt namn

Den 1 juli 2020 bytte vi namn från Särskild utbildning för vuxna till Komvux som särskild utbildning.

Det är bara namnet som är bytt. Vi gör samma sak som tidigare. Och orden Lärvux/Särvux använder vi fortfarande.

Vad kan du läsa på Lärvux?

Ett utbud av Skolverkets kurser erbjuds, till exempel språk och kommunikation, svenska, engelska, matematik och digital kompetens.

På Skolverkets hemsida hittar du fler kurserlänk till annan webbplats

Vi anordnar yrkesinriktade kurser om efterfrågan finns.

Vi erbjuder även lärlingsutbildning. Målet är att eleven ska få ökad arbetslivserfarenhet, komma närmare arbetsmarknaden och lära sig ett yrke av en kunnig handledare. Lärlingen studerar en dag i veckan och är övriga dagar på en praktikplats.


Nyheter från Lärvux

Vi har nya lokaler

Från och med höstterminen finns vi i nya lokaler. Det är det mindre gula trähuset bredvid Hus 2 och den stora parkeringen vid Bäckadalsgymnasiet.

Ombyggnation

Det pågår två större arbeten i och kring skolan som gör att det ser lite annorlunda ut i området. Hus 2 på Bäckadalsgymnasiet byggs om och detta påverkar hur vi kan röra oss runt skolan. I Friaredalen utförs ett arbete med fjärrvärme som gör att delar av gångvägarna är avstängda. Du kan därför behöva gå en annan väg än du är van vid.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Lärvux.

Ett lågt gult trähus med vita knutar i solsken.

Coachtid på onsdagar

På onsdagseftermiddagarna är det inga ”vanliga kurser” på Lärvux. Då vill vi erbjuda dig som har en lindrig IF eller förvärvad hjärnskada en mer öppen och flexibel undervisning, både när det gäller vad du vill läsa och vilken tid.

Vem vänder sig Coachtid till?
Du har gått på gymnasiesärskolans nationella program men kanske:

 • Hoppade av
 • Behöver läsa upp en kurs
 • Var borta från för många lektioner
 • Saknar betyg
 • Har glömt
 • Behöver mer tid för att förstå

Vi erbjuder hjälp och stöttning med ämne eller kurs utifrån dina personliga önskemål och behov. Ring, kom och boka en tid för samtal och/eller besök så berättar vi mer!

Information om läsårstider, raster och frånvaro

Vårtermin 2021
Vecka 14,  är det "påsklov" och Lärvux har stängt.

Studiedagar, lovdagar och röda dagar har vi stängt
Måndag och tisdag 8-9 mars
Fredag 14 maj

Röda dagar: 2 april långfredag, 5 april annandag påsk, 13 maj Kristi himmelfärdsdag.

Vårterminens kurser slutar under vecka 23.

Vilka tider har vi kurser?
Lärvux har öppet mellan kl. 8.00-16.00.
Förmiddagskursen är kl. 8.30-11.00. Eftermiddagskursen är kl. 13.00-15.30.
Det räcker att du är på plats 15 minuter innan din kurs börjar.

Boka resa till och från Lärvux
Boka resor till Lärvux så du är framme vid kl. 8.15 eller kl. 12.45.
Boka resor från Lärvux kl. 11.05 eller kl. 15.35.

Raster
Under kursen har vi en paus/fika. Du behöver själv ta med det du vill äta/dricka. Under rådande corona-epidemi går vi inte över till skolans café.

Frånvaro
Kontakta oss i första hand på telefon 036-10 28 10 eller 076-110 28 58 vid frånvaro.
Du når oss också på larvux@jonkoping.se

Frågor och funderingar?
Hör av er om ni har frågor och funderingar eller om det är något som vi behöver veta eller kan hjälpa till med! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kurser på Lärvux

Kurserna är på olika nivåer, och du kommer erbjudas en plats i den kurs och nivå som passar dig bäst. Har du nyligen läst eller fått betyg i en kurs kommer du inte att prioriteras plats. En förutsättning för att en kurs ska startas är att det finns tillräckligt många sökande.

Mer information om kurserna och deras innehåll finns i länk längst ner i rutan.

 • Digital kompetens – hantera dator, iPad och mobil.
 • Min egen hälsa – ta hand om hela dig; t ex kost, hälsa och fysisk aktivitet.
 • Jag, min kropp och mina känslor – om kropp, relationer och identitet.
 • Engelska – tala, skriva, läsa och sjunga på engelska.
 • Estet – bild och musik i olika former.
 • Enkel matlagning och bakning – enkel och hälsosam matlagning och bakning.
 • Hantverk – skapa med händerna i olika material t ex tyg, betong, lera och papper.
 • Sveriges historia – viktiga historiska händelser och personer i Sverige och Jönköping.
 • Hälsa med fokus på rörelse – rörelse och träning i olika former, på gymmet och ute.
 • Min plats på jorden – vardagsrutiner, vår omvärld och närsamhället.
 • Matematik – räkna och förstå matte, t ex pengar, tid och mått.
 • Människa, djur och natur – årstidens växlingar och din påverkan på vår miljö.
 • Språk och kommunikation – läsa och prata med ord, bild och tecken.
 • Alternativ kommunikation – kommunicera med hjälp av tecken och bilder.
 • Svenska – berätta, skriva, läsa böcker, nyheter, film.

I vår kurskatalog kan du läsa mer om varje kurs:

Kurskatalog för Lärvux läsåret 2020/2021 med ansökningsblankettPDF

Dag och tid för kurser hösten 2020 och våren 2021

Här nedan ser du vilka dagar och tider våra olika kurser går.

Så här ser fördelningen av kurser i veckan ut under läsåret 2020/2021

Måndag
Kl 8.30-11.00 - Svenska och matematik
Kl 8.30-11.00 - Språk och kommunikation
Kl 8.30-11.00 - Hälsa med fokus på rörelse
Kl 13.00-15.30 - Språk och kommunikation
Kl 13.00-15.30 - Biologi; Jag, min kropp och mina känslor

Tisdag
Kl 8.30-11.00 - Svenska och matematik
Kl 8.30-11.00 - Alternativ kommunikation
Kl 8.30-11.00 - Digital kompetens
Kl 13.00-15.30 - Svenska och matematik
Kl 13.00-15.30 - Engelska
Kl 13.00-15.30 - Min plats på jorden

Onsdag
Kl 8.30-11.00 - Engelska
Kl 8.30-11.00 - Svenska och matematik - för dig med hörselnedsättning
Kl 8.30-11.00 - Estet

Torsdag
Kl 8.30-11.00 - Svenska, matematik och engelska
Kl 8.30-11.00 - Svenska och matematik
Kl 8.30-11.00 - Hantverk
Kl 13.00-15.30 - Språk och kommunikation
Kl 13.00-15.30 - Enkel matlagning och bakning

Fredag
Kl 8.30-11.00 - Svenska och matematik
Kl 8.30-11.00 - Språk och kommunikation
Kl 8.30-11.00 - Människan, djur och natur
Kl 13.00-15.30 - Enkel matlagning och bakning
Kl 13.00-15.30 - Sveriges historia

Så här ansöker du till Lärvux kurser

En förutsättning för att en kurs ska startas är att det finns tillräckligt många sökande. Kurserna är på olika nivåer, och du kommer erbjudas en plats i den kurs och nivå som passar dig bäst. Har du nyligen läst eller fått betyg i en kurs kommer du inte att prioriteras plats.

Vi har kontinuerlig antagning till våra kurser, men då kurserna pågår under ett läsår har vi vår huvudsakliga antagning under våren. Alla kurser startar sedan i augusti. Vi vill gärna ha din ansökan senast 25 maj.

Fyll i en ansökningsblankett, lämna eller skicka till:
Lärvux, Gunilla Cedervall
Box 3132, 550 03 Jönköping
larvux@jonkoping.se

Efter att ansökningstiden har gått ut kommer du att få ett besked via brev om vilken kurs/kurser du blivit antagen till.

Ansökningsblankett för Lärvux kurser och lärlingsutbildningPDF

Lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna

Lärlingsutbildning är till för dig som tidigare läst på gymnasiesärskolans nationella program. Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Den ger dig möjlighet att få ökad arbetslivserfarenhet och komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som du lär dig mer om yrket av en kunnig handledare.

Lärlingsutbildningen kan pågå i högst 2 år. Som lärling är du på en arbetsplats större delen av din utbildning. Du är också viss tid i skolan. På arbetsplatsen har du en handledare som lär dig yrkeskunskaper och i skolan en lärare som ger dig undervisning i kurser som är anpassade till dig. Är du intresserad eller har frågor och funderingar kring lärlingsutbildning ta kontakt med Lärvux studie- och yrkesvägledare eller koordinator.

Kontakt

Gunilla Cedervall, koordinator
Tfn 036-10 63 22

Camilla Serrander, studie- och yrkesvägledare (Komvux)
Tfn 036-10 63 03

Eva Engström, rektor
Tfn 036-10 62 75