Jönköpings kommun

El- och energi (EE)

Färgglada elkablar kopplade till en dosa.

Tänk dig ett liv utan mobiler, appar, datorer och lampor – eller att behöva duscha i kallvatten och diska för hand. Kanske skulle du och din familj klara er bra, men hur skulle det gå för företag och industrier som använder automatiserade maskiner?

På El- och energiprogrammet får du lära dig mer om spännande elprylar och dess funktioner, eller bli del av framtidens energiteknik.

El- och energiprogrammet har fyra olika inriktningar, och du gör ditt val av inriktning inför årskurs 2. Läs mer om inriktningarna nedan. Gemensamt för de olika inriktningarna är att du får stor möjlighet att kombinera praktiska och teoretiska studier. Utbildningarna genomförs i funktionella och fräscha lokaler, med modern utrustning. Du utbildas av behöriga och välutbildade lärare med lång pedagogisk erfarenhet.

Företagsnära utbildning ger dig en bra start på karriären redan i skolan!

Vi har mycket god kontakt med el- och energiföretagen i Jönköpingstrakten. Tack vare detta får du under din utbildningstid bra praktikplatser, som kan också kan utvecklas till en anställning när du läst färdigt.

Din praktik, eller ”Arbetsplatsförlagt lärande” (APL), är en mycket viktig del av inlärningen och din praktikperiod har goda förutsättningar att utvecklas till en anställning. På samtliga yrkesföreberedande program får du minst 15 veckor praktik.

Automation

Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering - med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns t.ex. inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationstekniker. Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen Automation. Du kommer att arbeta i vår helt ny fullutrustade verkstad.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är våra mycket goda kontakter med företag i regionen, där du som studerande kommer genomföra dina praktikperioder.

Inriktning Automation är del av Teknikcollege Södra Vätterbygden.

Dator- och kommunikations­teknik

Du får lära dig hur man sätter samman en dator och hur olika typer av datanätverk fungerar, du lär dig programmering och webbutveckling samt hur analoga och digitala elektroniska apparater är uppbyggda. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till t.ex. IT-tekniker, eletronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker.

De kunskaper du får genom denna inriktning lämpar sig väl för fortsatta studier på högskolenivå.

Din utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för inriktningen på Bäckadalsgymnasiet är att vi erbjuder certifieringar i Microsoft miljö inom 12 olika områden Bäckadalsgymnasiet är den första skolan i Jönköpings län som har blivit Certiports-certifierings testcenter. Dessutom är vi Microsoft IT Academy program-partner vilket innebär att våra elever har tillgång till över 2000 olika Microsoft-kurser via en kursplattform.

Elteknik

Efter en grundutbildning inom elteknik väljer du att fördjupa dig inom installation eller larm. Beroende på vilken fördjupning du väljer får du en utbildning inom nyinstallation, service, underhåll och reparation. Du får sätta upp el-centraler, göra kabeldragning och montera strömbrytare och vägguttag. Du kan också jobba med larm för inbrott och brand, samt installera datanät och nät för kabel-TV.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. larm- eller installationstekniker. Din utbildning genomförs i vår fullutrustade verkstad för praktiska tillämpningar. Din kompetens kommer att vara efterfrågad och elektrikerbranschen är helt klart en attraktiv bransch.

Utbildning utformas och utvecklas i dialog med branschen, t.ex. genom så kallade bransch- och programråd. Syftet med detta samarbete är att dina kunskaper skall vara aktuella och att undervisningen hos oss skall hålla högsta möjliga kvalitet.

Unikt för utbildningen är att du får möjlighet att skaffa dig så kallad enkel elbehörighet (BB1 och BB2). Efter dina tre år på gymnasiet kan du påbörja en fyraårig lärlingsanställning, och efter denna period är du fullbetald elektriker.

Energiteknik

Bäckadalsgymnasiet har tillsammans med företag (som är ägare av elnät) utformat en ny inriktning på El- och energiprogrammet; Energiteknik, distributionselektriker. Gymnasieutbildningen mot distributionselektriker finns bara på
fyra ställen i Sverige.

Vad gör en distributionselektriker?
Som distributionselektriker jobbar du med underhåll, service och uppbyggnad av eldistributionsnät. Distributionselektriker är anställda vid energiföretag som distribuerar el, till exempel eldistributions- eller elnätföretag, energiverk och kraftverk. Du kan även vara anställd vid ett entreprenadföretag som bedriver arbete åt nätföretag.

Hur ser utbildningen ut?
På El -och energiprogrammet läser alla våra elever tillsammans i år 1. I år 2-3 läser du kurser som ger dig en utbildning mot distributionselektriker. Du kommer bland annat läsa praktisk ellära, förnybar energi, energiteknik, lågspänningsnät, nät- och transformatorsstationer, nätunderhållsarbete stadsnät och högspänningsnät med mera.

Utbildningen ger dig en yrkesutbildning, men du kan också välja att läsa till kurser för att få grundläggande högskolebehörighet.

Du har 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du får alltså redan under utbildningen kontakt med företag där du sedan kan söka jobb.

Hur ser arbetsmarknaden för distributionselektriker ut?
Distributionselektriker är ett bristyrke, alltså ett yrke där arbetsgivare har svårt att rekrytera den personal de behöver. Eftersom företagen är med och påverkar innehållet på inriktningen kommer du få en utbildning som gör dig eftertraktad när du ska söka jobb!

Så här säger en av våra samarbetspartners om utbildningen:
”Framtiden för unga som utbildar sig inom energi-området ser mycket ljus ut. Vi erbjuder jobb direkt efter gymnasiet inom en spännande bransch, och dessutom finns det möjlighet att fortsätta utbilda sig inom området”
Jörgen Sjöö, avdelningschef Vattenfall Services Nordic AB.

Kontakt

Ola Hjalte, SYV
Tfn 036-10 62 92

Johan Albertsson, rektor
Tfn 036-10 70 41