Riskutbildning 2

Försök föreställa dig att du har körkort...
Du ska göra en resa med din bil. Som du säkert vet så kan det hända olyckor i trafiken, folk kan dödas och skadas allvarligt. Det finns många riskfyllda platser och det kan skapas riskfyllda trafiksituationer. Hur kan du förebygga olyckor, och hur kommer du reagera när du sitter i bilen och tappar kontrollen över din bil?

Vad händer på utbildningen?
På våra två olika banorna finns det platser som återspeglar verkligheten med stadstrafik och lansvägsmiljö. Under utbildningen så kommer du att få uppleva sådana situationer. Du kommer att misslyckas under kontrollerade former vilket kommer ge dig värdefulla erfarenheter för livet. På utbildningen pratar vi om krockvåldet och det direkta sambandet till hastighet, och du kommer själv få uppleva vilka enorma krafter som man kan utsättas för i trafiken.

Utbildningen är uppdelad i två delar; en är inomhus med teori och diskussioner i grupp och den andra delen är utomhus där du gör resan ensam i bilen.

Innan du bokar, läs det här!
När du ska genomföra din Riskutbildning 2 ställer vi krav på dig som förare för att utbildningen ska kunna göras på ett säkert sätt och för att du ska ha rätt förutsättningar att klara utbildningen:

  • Du ska vara i slutet av din körkortsutbildning.
  • Du måste känna dig trygg i bilen och kunna köra på ett självständigt sätt. Är du osäker – prata med din trafiklärare/handledare.
  • Utbildningen genomförs i grupper med reflekterande samtal. Du ska delta i gruppsamtalen och därför är kommunikation på svenska ett måste. Vid behov ska du själv ta med en tolk närvarar under hela utbildningen.
  • Utbildningstiden är totalt 3,5 timmar och vi förväntar oss att du aktivt deltar i både teori och praktik.
  • Säg till innan om du behöver köra med automatväxlad bil.

Vid utbildningstillfället kommer vi begära att få se legitimation, ID-kontroll. Självklart är du inte påverkad av alkohol eller andra droger när du kommer till utbildningen. Våra bilar har alkolås. När du har bokat din utbildning kommer du få hem en broschyr med mer information som du ska läsa innan du kommer till oss. Förbered dig för övningarna genom att vara väl insatt i avsnittet om körning på halt underlag, som finns i din körkortsbok. Du ska också titta på filmen nedan.

Vi ser fram emot att vara del av din utbildning, välkommen!

Filmer att titta på innan ditt besök hos oss/
films to watch before your visit at the traffic exercise site

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00