Fokus på trygghet och studiero

Vår vision är att vi vill vara duktiga på att få alla elever att växa utifrån sina förutsättningar.

Vi tror att trygghet är viktigt för att kunna växa som person och vinna kunskap. Därför är det viktigt för oss att Bäckadalsgymnasiet är en trygg miljö att vistas i för dig som elev, oberoende av vem du är. Arbete kring trygghet och studiero står därför i fokus för oss.

Läs mer om vårt arbete med fokus på Trygghet och studiero under "Relaterade dokument" nedan. Där kan du också läsa Plan mot diskriminering och kränkande behandling för varje rektorsområde på skolan.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00