Fokus på Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen inom varje yrkesprogram inom den nationella gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår att en del av utbildningen äger rum på en arbetsplats. Denna "praktik" kallas för Arbetsplatsförlagt lärande och förkortas "APL".

En APL av hög kvalitet har mycket goda förutsättningar att ge en ung tjej eller kille goda kunskaper och viktiga kontakter inför ett fortsatt arbetsliv. Många framsynta organisationer och företag i Jönköpingsregionen samarbetar med oss vid Bäckadalsgymnasiet för att skapa en bra miljö och situation för arbetsrelaterat lärande. APL är även ett sätt för dem att rekrytera framtidens arbetskraft.

På grund av det viktiga strategiska värdet för våra elever lägger vi inom Jönköpings kommun i allmänhet och Bäckadalsgymnasiet i synnerhet stor energi på att kvalitetsutveckla APL under perioden 2014--2017. Vi har t.ex. sökt och fått statsbidrag från Skolverket för att tillsätta särskilda APL-utvecklare under perioden 2014-2015.

APL-utvecklarna sysslar t.ex. med att kvalitetssäkra relationen mellan skolan och arbetsplatsen. De håller även på att under våren 2015 jobba fram riktlinjer för APL för Bäckadal som kommer innehålla så kallade tjänstegarantier för APL. Dessa garantier är ett uttryck för att vi inom utbildning vid yrkesprogram i Jönköpings kommun i allmänhet och på Bäckadalsgymnasiet i synnerhet vill hålla en hög "lägstanivå" när det gäller APL.

Processen med att kvalitetssäkra APL har bland annat lett till att vi tagit fram en policy för Arbetsplatsförlagt lärande på Bäckadalsgymnasiet. I policyn anges ett antal "kvalitetsgarantier" som vi jobbar hårt internt för att uppfylla. Läs vår policy genom att klicka på "Riktlinjer för APL Bäckadalsgymnasiet" under Relaterade dokument nedan.

Läs mer om APL i "PM för Arbetsplatsförlagt lärande" under relaterade dokument nedan. Du kan även läsa mer om APL på vår hemsida under Utbildningar/arbetsplatsförlagt lärande

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00