Tobaksfri skola: A Non Smoking Generation på besök och glad förskola som granne

Bäckadalsgymnasiet arbetar olika sätt för att bli en tobaksfri skola. Vi har märkt att antalet som röker på skolgården minskat markant, och det gör både oss och förskolebarnen glada!

Som del i arbetet med Tobaksfri skola bjöd vi i början av oktober in Julia Karlsson och Talvin Kaur Logani från organisationen A Non Smoking Generation. De berättade hur tobaksindustrin påverkar vårt klimat och vår miljö, hur man tobaksodlare arbetar under orättvisa förhållanden och att det finns ett dolt barnarbete inom industrin.

I dag är de flesta väl medvetna om tobakens negativa inverkan på vår hälsa. Färre känner dock till att totalt arbetar minst 1,3 miljoner barn inom tobaksindustri i olika länder. Genom huden får dessa barn i sig nikotin från tobaksbladen i en dos som motsvarar 50 cigaretter om dagen.

Tobaksfri skola på Bäckadalsgymnasiet

Bäckadalsgymnasiet arbetar aktivit för att bli en tobaksfri skola och för att förebygga användning av tobak i olika former. Sedan rökförbud infördes på allmän plats i juli i år har minskningen av rökning på skolgården varit markant. Något som påverkar både elever och personal på skolan, och till vår stora glädje även förskolan som har sin verksamhet i anslutning till skolgården.

Här kommer en hälsning från den grupp på Bäckadal som arbetar med Tobaksfri skola:

"Vi har fått höra från vår granne, Bäckadalens förskola, att de också märkt av att färre personer röker på och i anslutning till skolgården. Det gör oss jätteglada!

Vi är såklart väldigt måna om de yngre barnen på förskolan och att de inte ska utsättas för tobaksrök eller över huvudtaget se personer som röker. Forskning visar att exponering av tobak leder till att fler barn börjar röka och vår personal och våra elever har därför ett stort ansvar för att inte röka eller bruka tobak inför yngre personer."

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00