Sommarskola i matematik, engelska och svenska som andraspråk 17-28 juni på Per Brahegymnasiet

Sommarskola vänder sig till elever i kommunal gymnasieskola (år 1 och 2) som vill ersätta ett F i ovanstående ämnen.

Sommarskola är en chans att ersätta ett F i betyg. Den vänder sig till dig i år 1 och 2, som behöver en prövning i annorlunda form, för att nå betyget E eller högre.

Prövningen sker i mindre grupper, om 10–25 elever, vilket ger dig möjlighet till mycket personlig handledning. Prövningen avslutas med en större skriftlig bedömning av dina kunskaper.

Kurser
Kursutbudet är preliminärt och kan ändras om alltför få elever söker en kurs.

  • Engelska 5 (ENGENG05)
  • Engelska 6 (ENGENG06)
  • Matematik 1 a-c (MATMAT01x)
  • Matematik 2 a-c (MATMAT02x)
  • Svenska som andraspråk1 (SVASVA01)

Sommarskolans genomförs måndagen den 17 juni – fredag den 28 juni.

  • Förmiddag kl 08.30-11.30 (MAT02a-c)
  • Förmiddag kl 08.30-11.30 (SVASVA01)
  • Förmiddag kl 08.30-11.30 (ENG05/ENG06)
  • Eftermiddag kl 12.00-15.00 (MAT01a-c)

Lunch - ingen lunch serveras.

Resor - Om du har rätt till färdbevis i vanliga fall så får du ett motsvarande kort för resor till sommarskolan. Detta hanteras av dig ordinarie skola.

Ansökan senast 5 juni - Ansök via din SYV. Information om grupp och tider får du via mail senast den 12 juni.

Information om sommarskola 2019 att skriva ut.

Välkommen att delta!

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00