Fler elever än tidigare söker till Bäckadalsgymnasiet

Fler elever har sökt någon av våra utbildningar som 1:a-handsval än på flera år. Vi är glada över förtroendet vi får från er som ska börja gymnasiet till hösten!

När gymnasievalet i Jönköpings kommun avslutats kunde vi konstatera att närmare 470 elever sökt någon av våra utbildningar i första hand. Vi gläds såklart för egen del, men vi gläds också för de olika branscher som är knutna till våra utbildningar. Många av dem är i stort behov av arbetskraft och vi kommer göra vårt bästa för att de elever som läser ett gymnasieprogram hos oss får bästa tänkbara utbildning!

I april kommer sökande från Jönköping, Habo, Mullsjö, Aneby och Vaggeryd se en preliminär antagning på ansökningswebben. Sökande från övriga kommuner får ett preliminärt antagningsbesked per post.

Behöver du som sökt justera ditt gymnasieval? Mellan den 10 april och 10 maj kan du med hjälp av din skolas studie- och yrkesvägledare få hjälp att ändra ditt val.


Illustration över hur ansökning till gymnasiet går till.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00