Bäckadalsgymnasiet är nu ett certifierat Motorbranschcollege!

Den 14 mars tog vi emot certifikatet som gör Fordons- och transportprogrammet på Bäckadal till Sveriges tionde Motorbranschcollege. Självklart firades det, med ballonger och tårta - men framför allt med tal från bland andra Motorbranschcollege Sverige och aktörer som varit delaktiga i certifieringsprocessen.

Motorbranschcollege logotype.

Fordons- och transportprogrammet har under det senaste året arbetat målmedvetet för att verksamheten ska leva upp till kraven i de sex kriterier som Motorbranschcollege satt upp. Arbetet har drivits av en lokal styrgrupp bestående av lärare, företagsrepresentanter från branschen samt politiker. Vi har nu blivit godkända av granskningskommittén och är ett Motorbranschcollege.

Jonas Hehrne, projektledare på Motorbranschcollege, ledde certifieringshögtiden och intervjuade personer som på olika sätt varit delaktiga i att vi nu är certifierade - allt från politiker och skolledning till branschföreträdare och Transportföretagens representanter. Under ceremonin deltog elever från utbildningen, personal och ledning på skolan, företrädare för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Utbildningsförvaltningen och såklart företagen som vi samarbetar med.

Vad är Motorbranschcollege?

Motorbranschen och dess yrken har förändrats mycket under senare år, både vad gäller tekniska kunskaper och sättet att arbeta. Rekryteringsbehovet är stort, de närmaste tre åren behöver man anställa 6400 personer. Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som leder till ökad utbildningskvalitet och attraktivitet i gymnasiskolans fordontekniska utbildningar. Samverkan mellan gymnasieskolan och företag i branschen är viktigt - och vi vill såklart fortsätta utveckla det redan goda samarbete vi har med företag i vår region.

För att certifieras som Motorbranschcollege ska utbildningen leva upp till sex kriterier: 

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer om Motorbranschcollegelänk till annan webbplats

Intervju av Sveriges radio P4länk till annan webbplats

Foto på plakett med text att Bäckadalsgymnasiet är ett certifierat Motorbranschcollege.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00