Nu blir vi granskade, som en del på resan mot att bli Motorbranschcollege!

Under året har en projektgrupp arbetat för att certifiera Fordons- och transportprogrammet enligt Motorbranschcolleges kriterier. Nu är vi redo att bli granskade, och hälsar Motorbranschens Yrkesnämd välkomna till oss! 

Fordons- och transportprogrammet på Bäckadalsgymnasiet har under 2018 arbetat för att kvalitetssäkra vår utbildning utifrån de kriterier Motorbransch­college (MBC) satt upp, med målet att bli certifierade våren 2019.

Den 17 december får vi besök från Motorbranschens Yrkesnämnd. De kommer att träffa skolledning, lärare, elever och vår lokala styrgrupp för att intervjua oss utifrån MBC:s sex kriterier.

Om Motorbranschcollege
Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordons­tekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar:
en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

 

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00