Politisk paneldebatt inför valet

Den 28 augusti samlades våra elever i år 3 för att lyssna till paneldebatt mellan de partier som sitter i riksdagen.

Paneldebatten anordnades av skolan som ett led i att förbereda våra elever inför riksdagsvalet. Områden som debatterades var bland annat jobb, migration/integration, bostäder, miljö samt lag & rätt.

Inbjudna till paneldebatten var de partier som sitter i Riksdagen, och samtliga utom SD deltog.

Den 4 september genomför vi Skolvalet 2018 med samtliga våra elever. Resultatet från Skolvalet blir publiceras inte förrän riksdagsvalet är klart.

Ett stort tack till alla som deltog!

Paneldebatt med representanter för riksdagpartierna

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00