Internationalisering

Ett av Bäckadalsgymnasiets prioriterade mål är, i enlighet med läroplan och kommunal skolplan, att vi i så hög grad som möjligt vill att våra elever ska ha möjlighet att delta i internationellt utbyte av olika slag.

Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för en framtida global arbetsmarknad. Flera program på skolan deltar i olika internationaliseringsprojekt. Många projekt pågår inom ramen för Europeiska kommissionens stipendieprogram, till exempel Leonardo da Vinci.

Vissa elever erbjuds praktik utomlands, både i Norden och i övriga Europa. I samband med detta ordnar också skolan praktikplatser för utländska elever i Jönköpingsregionen.

Våra internationella kontakter är en stor inspirationskälla för både elever och personal.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00