Skriv- och läscentrum (SOL)

Bäckadalsgymnasiets Skriv- och Läscentrum (”SOL”), kan du utnyttja om du behöver hjälp med att nå dina studiemål.

SOL är i första hand till för dig som har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, matematiksvårigheter eller andra inlärningshinder, till exempel koncentrationssvårigheter.   

På SOL hjälper vi dig med att finna nya vägar när du kört fast i något teoretiskt ämne samt att träna dina förmågor vad gäller läsning, skrivning och räkning. Vi jobbar med att hitta ditt bästa sätt att lära. Här finns även kompetens att utreda dina läs-, skriv- eller matematiksvårigheter om detta skulle bedömas vara lämpligt.

Till SOL går du frivilligt på dina håltimmar och du planerar dina insatser tillsammans med ansvarig lärare.


Kontakt

Specialpedagog Marie Stengel (EE, IN, TE)
tfn 036 - 10 61 05

Speciallärare Berit Lindmark 
(GS, RL, HT, Lärling, Lärvux)
tfn 036 - 10 79 83

Specialpedagog Jan Gustafsson (BAANL, FT)
tfn 0722-46 76 40

Speciallärare Karl Sundberg (IMA, IMFIA, IMY, IMS)
tfn 036-10 50 96

Speciallärare Sonja Svensson (BA, HV)
tfn. 0703-75 32 92

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00