Skriv- och läscentrum (SOL)

Bäckadalsgymnasiets Skriv- och Läscentrum (”SOL”), kan ge dig stöd om du behöver hjälp med att nå dina studiemål.

SOL är i första hand till för dig som har svårt med läsning, skrivning, matematik, koncentration elelr andra svårigheter som hindrar dig i din inlärning.   

På SOL hjälper vi dig med att finna nya vägar när du kört fast i något ämne. Vi jobbar med att hitta ditt bästa sätt att lära. Här finns även kompetens att utreda dina läs-, skriv- eller matematiksvårigheter om detta skulle bedömas vara lämpligt.

Till SOL går du utanför lektionstid enligt överenskommelse med din lärare och speciallärare/specialpedagog. Specialpedagog/speciallärare ger ibland även stöd på lektioner.


Kontakt

Specialpedagog Marie Stengel (EE, IN, TE)
tfn 036 - 10 61 05

Speciallärare Evelina Sandgren 
(GS, RL, HT, Lärling)
tfn 036 - 10 79 83

Speciallärare Jan Gustafsson (BAANL, FT)
tfn 0722-46 76 40

Specialpedagog Karl Sundberg
och speciallärare Kalle Axelsson
(IMA, IMFIA, IMY, IMS)
tfn 036-10 50 96

Speciallärare Sonja Svensson (BA, HV)
tfn. 0703-75 32 92

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00