Skolsköterska

Skolsköterskan finns här för dig om du behöver hjälp med rådgivning och viss vård kring din fysiska och psykiska hälsa. En annan stor uppgift för dem är att jobba med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet på skolan. Om du har hälsoproblem av en omfattning som gör att skolsköterska inte kan hjälpa dig på plats kan de hjälpa dig att förmedla kontakt med rätt vårdinstans.

Skolsköterskorna på Bäckadalsgymnasiet arbetar för att varje enskild elev på skolan skall få bästa möjliga förutsättning för sitt lärande. Ett viktigt mål är att verka för att du som elev skall ha möjlighet klara din skolgång så väl som möjligt, oavsett eventuella fysiska eller psykiska hinder.

Alla i skolan har tystnadsplikt men i olika hög grad. Personalen inom skolhälsovården har den strängaste sekretessen enligt Hälso- och sjukvårdslagen.


Kontakt

Skolsköterska EE, IN, TE, RL, HT, Lärling
Ann-Louise Fransson, tfn 036 - 10 62 88

Skolsköterska IM-prog: IMA, IMR, IMS, IMYRK och IMFIA samt GS
Helena Ekblad, tfn 036 - 10 55 70

Skolsköterska BA, HV och FT
Elisabeth Tält, tfn 036-10 62 74

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00