Kurator

Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och hjälpa elever med frågor av personlig, psykosocial och studieekonomisk karaktär.

Oftast löser man problem genom att tala med vänner, familj eller någon vuxen, men ibland kan det kännas bättre att tala med någon utomstående som också har tystnadsplikt.

Samtalen kan handla om problem i familjen, relationer, oro och ångest, depression, sömnproblem, sorg, stress eller existentiella tankar. Om du inte själv vet hur du ska börja berätta om ditt bekymmer, hjälper vi dig genom att ställa frågor.

Ibland kan man behöva ett större omhändertagande. Då kan du få hjälp att få kontakt med socialtjänst, studentpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller sjukvård.


Kontakt

Kurator (EE, IN,TE)
Miriam Tjärnén
tfn 036 - 10 62 87

Kurator (RL, GYS, IMY, IMS, IMS)
Clara Gustafsson, tfn 036 - 10 76 47

Kurator (FT, BAANL)
Monica Rullman, tfn 036 - 10 21 02

Kurator (BA, HV)
Emma Bertilsson (föräldraledig)
Sanna Larsson, tfn 0724-50 06 08

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00