Elevstöd

Vi har höga förväntningar på dig och vill vara tydliga med att det krävs en stor insats från dig för att du skall ha möjlighet att nå dina mål. Om du ändå upplever svårigheter av något slag så vill vi finnas där för att hjälpa dig.

Vi arbetar hela tiden på att ha en hög förmåga att möta olika typer av behov. Det kan till exempel handla om att du:

 • Har frågor kring olika val under och efter din utbildning
 • Just nu inte når målen i en pågående gymnasiekurs
 • Fått ett F-betyg i en avslutad gymnasiekurs
 • Inte mår bra och känner att din skolgång påverkas

Beroende på vilken typ av problem du befinner dig i så har vi olika resurser och kompetenser som kan hjälpa dig att komma vidare:

 • Skriv- och Läscentrum (”SOL”) – är främst till för dig som har behov av stöd på grund av olika
  svårigheter i studierna.
 • Studie- och Yrkesvägledare(”SYV”) – är främst till för dig som vill ha vägledning om olika val under
  eller efter din gymnasieutbildning
 • Skolsköterska – är främst till för dig som har frågor och funderingar kring din egen hälsa
 • Kurator – är främst till för dig som behöver stöd med frågor av personlig, psykosocial och studieekonomisk karaktär

Läs mer om hur vi kan stödja dig genom att klicka i vänstermenyn!


Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamets personal under respektive personalkategori.

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00