På Bäckadalsgymnasiets bibliotek finns skönlitteratur, facklitteratur, ljudböcker och tidskrifter till utlån. Du som elev lånar även läromedel här.

Den ordinarie lånetiden för biblioteksböcker är fyra veckor. Läromedel lånas så länge kursen pågår. Lämnar du inte tillbaka dina lån efter lånetidens slut skickas två påminnelser till dig via e-post.

Om du inte återlämnar efter påminnelserna skickas en räkning, du betalar bokens inköpspris. Du kan välja att betala räkningen eller ersätta oss med en ny, likadan bok. När du lämnar tillbaka boken stryks påminnelsen eller räkningen.

PM om lånereglerPDF