Informationssökning

Resurser och databaser som skolan prenumererar på: Genom Vklass kan du komma åt de e-resurser som kräver inloggning. Se verktygsfältet till höger i Vklass när du loggat in.

Nationalencyklopedin, uppslagsverk gjort av experter — www.ne.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Landguiden, fakta och statistik från världens länder — www.landguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alex, författarregister (vänd dig till skolans bibliotek för att få lösenord) — www.alex.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Retriever, tidningsartiklar från bl a svenska dagstidningar i fulltext — www.retriever-info.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Söktjänster

Directory of Open Access Journals, Opensource-databas med vetanskapliga artiklar — http://doaj.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Duckduckgo, sökmotorn som respekterar integritet — www.duckduckgo.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00