Jönköpings kommun

Information om student 2021

Illustration i blå och turkosa toner med en studentmössa i mitten och blad runt om.

Hur kommer studentavslutning genomföras i år?

Årets studentavslutning för Jönköpings kommuns kommunala gymnasieskolor kommer att anpassas utifrån Folkhälsomyndighetens råd. Ett preliminärt besked om hur avslutningen ska genomföras kommer att ges i slutet på april. Respektive gymnasieskola informerar då sina blivande studenter om hur de, utifrån rådande förhållanden, planerar studentavslutningen. Vid ändrade förhållanden kan beslutet komma att ändras.

Studentdagen kommer att genomföras så likvärdigt som möjligt på de kommunala gymnasieskolorna.

Enligt läsårstider för 2021 ska studentavslutning genomföras den 11 juni, men i och med ovanstående kan flera dagar i anslutning till denna bli aktuellt.