Jönköpings kommun

Distansundervisning på Bäckadal och Lärlingsakademin

Ett foto på ett klassrum där det finns ett skrivbord fyllt med undervisningsmaterial i förgrunden, och tomma stolar och skolbänkar i bakgrunden. 

(Uppdaterad 17/4) Mindre grupper av elever får undervisas delvis i skolan, mer info nedan. Information till dig som är elev på Bäckadalsgymnasiet eller Lärlingsakademin. Gymnasiesärskolan och Lärvux fortsätter undervisning i skolan.

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun följer regeringens rekommendationer och gymnasieskolorna går tillsvidare över till distansutbildning. Samtliga gymnasieelever (ej gymnasiesärskolan) kommer kunna ta del av undervisning från hemmet. Elever och vårdnadshavare uppmanas att hålla sig uppdaterade genom att löpande besöka kommunens webbplats, Vklass och läsa sin e-post.

Det här sättet att undervisa är nytt för dig som elev, för vårdnadshavare och för våra lärare. Vi hoppas att vårt gemensamma samarbete kommer fungera väl. Hör gärna av dig om du saknar information, eller vill veta mer.

Vi vill poängtera att undervisningen fortgår och att det även fortsatt är heltidsstudier som gäller. Här följer mer information för dig som är elever på Bäckadalsgymnasiet eller Lärlingsakademin och studerar hemifrån

Gymnasieskolan öppnar för delvis undervisning i skolan för vissa elevgrupper. Vilka elevgrupper gäller det?

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen som gör det möjligt för gymnasieskolorna att fr.o.m. 6 april tillåta undantag från distansundervisningen. Därmed är vissa elevgrupper välkomna tillbaka att vid särskilda tillfällen studera på gymnasieskolan. I Jönköpings kommun startar undervisningen vecka 16.

Vilka elever erbjuds att studera på skolan?
Till att börja med är det i första hand elever på praktiska program i år 3 samt elever med särskilda behov som kommer att få möjlighet att delvis studera på skolan. Rektor på respektive skola tar beslut kring vilka elever som är aktuella. Fokus är att elever ska få möjlighet att få ut sin examen.

Undervisningen kommer att ske i små grupper och berörda elever får information via Vklass.

För de elever som går i år 1, år 2 och de flesta elever i år 3 fortsätter distansundervisningen.

Elever med APL fortsätter sin praktik så länge respektive företag kan ta emot eleven. Varje skola gör en avstämning med APL-/praktikföretag.

Hur fungerar det för elever på Bäckadal?
Bäckadalsgymnasiet kommer att använda sig av möjligheten att ha ett mindre antal elever från åk 3 på plats i skolan för att genomföra vissa praktiska moment, samt för särskilt stöd och övrigt studiestöd.

Elever som berörs kommer att kontaktas av sina lärare.

Bäckadalsgymnasiet har upprättat rutiner för att säkerställa att vi kan ta emot våra elever på ett bra sätt - för er som kallas in till skolan är det mycket viktigt att ni följer de riktlinjer ni får från era lärare kring att hålla avstånd med mera.

Mat under skoldagen
De elever som kallas in till skolan får matlåda från skolköket.

Vad innebär det att undervisas på distans?

Distansundervisning innebär att du som elev förväntas delta i undervisningen från hemmet i stället för att vara i skolan.

Vi som jobbar på Bäckadal och Lärlingsakademin är medvetna om att det här är ett nytt undervisningssätt som kräver att du som elev arbetar med program och annan teknik som vi inte arbetat i tidigare. Vi kommer att stötta dig i det här arbetet, och du kommer löpande att få information från din mentor eller annan lärare.

Ska jag följa mitt schema?

Undervisningen kommer att följa ditt schema. Schemat kan komma att ändras beroende på hur vi lägger upp distansundervisningen. Du ska alltid följa dina lärares instruktioner, även om det betyder att du har en annan lektion än vad som står på ditt schema.

Hur fungerar det med frånvaro och närvaro?

Dina lärare sätter närvaro när du är med på lektionen även vid distansundervisning. Är du sjuk ska du frånvaroanmäla dig, precis som vanligt.

Ska jag ha APL/praktik?

Jönköpings kommun har beslutat att gymnasieelever som har APL eller praktik får vara på sina företag som del av distansundervisningen. Detta gäller även för dig som är elev inom gymnasiesärskolans program.

Din lärare har löpande kontakt med ditt företag - om förutsättningarna ändras och ditt APL-/praktikföretag inte längre har möjlighet att erbjuda dig plats kommer du få andra uppgifter från dina lärare.

Följ de råd som Folkhälsomyndigheten och Jönköpings kommun ger när du vistas utanför hemmet.

Hur ska jag använda tekniken, till exempel Vklass?

Vklass – en viktig plats

Kommunikation sker i huvudsak via Vklass, och du förväntas logga in på Vklass varje skoldag.

Vklass är den plattform som vi i huvudsak använder för att dela lektionsmaterial med dig. Det kan också vara så att din lärare väljer att använda andra digitala hjälpmedel för undervisningen.

Undervisningsmaterial och dator

Som elev ska du ha dator och undervisningsmaterial hemma. Det finns möjlighet att besöka skolan för att hämta böcker eller annat material som en lärare säger att du behöver hemma. Du kan låna böcker på biblioteken, men du får inte stanna kvar i biblioteket för att studera.

Du kommer att få uppgifter som du ska genomföra under skoldagen av dina lärare. Du ser dem i Vklass. Förstår du inte hur du ska lösa en uppgift kan du, som vanligt, kontakta din lärare.

Dins resultat kommer som vanligt att uppdateras löpande i Vklass under ”hittills uppnådda mål”.

Program och annan teknik som vi använder vid distansundervisning

Du måste vara aktiv i Vklass under den tid distansundervisning pågår. Har du inte använt Vklass så mycket tidigare så behöver du göra det nu.

Dina lärare kommer kanske att använda andra program och teknik för att du ska få en så bra undervisning som möjligt hemifrån. Det kan till exempel vara Microsoft Teams, Office 365 eller Messenger.

Här hittar du till exempel instruktionfilmer för Teams, hur du kommer åt din skolmail och mycket annat:

www.jonkoping.se/elevlänk till annan webbplats

Jag behöver hjälp med tekniken, t ex dator, Vklass eller en programvara

Om du inte har tillgång till nätverk (wifi) hemma ska du kontakta din lärare som kommer se till att du får hjälp.

Behöver du hjälp med programvaror som används vid undervisningen?

Om programmen i din dator inte fungerar som de ska, så att du inte kan delta i undervisningen ska du vända dig till din lärare för att få hjälp.

Jönköpings kommun har skapat en webbplats där du som elev hittar olika hjälpmedel för digital undervisning och inloggning till Vklass och andra plattformar.

www.jonkoping.se/elevlänk till annan webbplats


Behöver du hjälp med dator som krånglar?

Har du problem med din dator, laddare eller annan fysisk teknik som du behöver för distansundervisning? Då går det bra att höra av sig till vår IT-tekniker, Stefan. Han avgör om problemet går att lösa via telefon/webb eller om du som elev behöver komma in till skolan och i så fall när besöket ska ske. IT-tekniker sitter i Hus 2, vån 3 (infart från Åsenvägen). Vi hänvisar i första hand till att komma till skolan mellan kl. 8-12 då entrén i Hus 2 är upplåst.

 • Stefan Danielsson, IT-tekniker:
  Telefon: 036-10 75 88, e-post: stefan.danielsson@jonkoping.se

Vid frågor kring inloggning i Vklass gäller följande:

Hjälp för elev
Vår IT-pedagog har gjort en instruktion för hur du som elev loggar in i Vklass-appen med samma användarnamn och lösenord som till din dator, wifi, Vklass i webbläsare, Office365/OneDrive/Teams osv.

Så här loggar du in i Vklass-appen (elev), pdf.PDF

Om det ändå inte fungerar ska du kontakta din mentor.

Hjälp för vårdnadshavare
Kontakta i första hand kommunens kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00.

Hur får jag kontakt med lärarna på mitt program?

Behöver du kontakta någon av dina lärare så hittar du dem i Vklass. Se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i Vklass om lärare behöver kontakta dig.

Ska jag gå på inbokade möten med lärare eller annan personal på skolan?

Vi kommer att genomföra utvecklingssamtal och andra inbokade möten om det är möjligt. I de fall planerade möten inte går att genomföra kommer du få information om vad som händer istället.

Det är viktigt att du som elev får det stöd du behöver även när du studerar hemifrån. Behöver du träffa kurator, skolsköterska eller annan personal så ska du kontakta dem. De bedömer från fall till fall om ni ska träffas eller om ni kan höras på annat sätt.

Kommer de nationella proven ställas in?

Skolverket beslutade den 23 mars att samtliga nationella prov ställs in våren 2020. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Skolan har plockat bort nationella prov från elevernas scheman, men det kan läggas till nya lektionstillfällen för gemensamma prov.

Information från Skolverket om inställda nationella prov.länk till annan webbplats

Hur får jag kontakt med min kurator, skolsköterska eller SYV?

Att studera hemma kan innebära många tuffa saker. Ensamhet eller kanske tvärtom att det är många människor i bostaden, många tankar, funderingar och kanske oro över saker. Glöm inte att ni alltid är välkomna att kontakta elevhälsan via telefonsamtal, Vklass, mejl eller Teams.

Kuratorer

Skolsköterskor

Studie- och yrkesvägledare

Nu börjar snart antagningsperioder för olika skolformer och självklart finns vi SYV:are på Bäckadal fortfarande till för att hjälpa er. Dock får vi lösa mer på distans – nedan följer kontaktuppgifter till oss. Vi finns per telefon, e-post, Microsoft Teams och vklass!

Jag behöver låna en bok på skolbiblioteket - kan jag det?

Vår bibliotekarie, Johanna, finns på plats i biblioteket i Hus 2, men ni når henne också via telefon eller e-post.

Vi ska använda digitala läromedel i första hand, men om det behövs så kan Johanna skicka pappersböcker per post. Då får du mejla din postadress så skickar jag det du behöver.

Här kan du se och förnya dina lån på enkelt sättlänk till annan webbplats
Tillgång till skönlitteratur som e-bok
Vi prenumererar inte på någon e-boktjänst, men dessa tjänster finns tillgängliga :
Svenska klassiska böcker som e-bok länk till annan webbplatsKlassiska böcker på andra språk länk till annan webbplats
Hör av dig till biblioteket om du behöver hjälp:
E-post: johanna.andersson5@jonkoping.se
Telefon: 036-10 63 07

Lycka till med studierna!
/Johanna Andersson, Bibliotekarie

Kan jag få lite tips på hur jag ska kunna plugga hemma?

Att studera hemma kan innebära många tuffa saker. Ensamhet eller kanske tvärtom att det är många människor i bostaden, många tankar, funderingar och kanske oro över saker. Glöm inte att ni alltid är välkomna att kontakta elevhälsan via telefonsamtal, VKlass, mejl eller Team.

Det är inte alltid lätt att hålla fokus eller att hitta en bra balans för att studera hemma, därför kommer här några tips:

 • Gå upp i vanlig tid.
 • Duscha och klä på dig precis som om du skulle till skolan en vanlig dag.
 • Gör i ordning en separat arbetsplats om det går.
 • Följ schemat och studera dina skolämnen som vanligt, fast via datorn - om inte din mentor meddelat något annat.
 • Ta rast efter schemat, ställ gärna en timer så att du kommer ihåg.
 • Minimera distraktion! Stäng av sociala medier, aviseringar, appar och flikar som inte behövs för den aktuella skoluppgiften. Plocka undan saker som lockar till annat än skolarbetet.
 • Se till att komma ut varje dag, gärna en promenad på lunchen.
 • Gör något annat på rasten än du gjorde på lektionen.
 • Rör och sträck på dig även inomhus på kortare raster.
 • Försök hålla kontakten med klasskompisar. Ni kan sms:a, ringa eller snapa varandra på rasten och lunchen.
 • När skoldagen är slut: Städa din arbetsplats och gör annat resten av dagen.

  Glöm inte att kontakta er mentor om ni har några frågor!