Jönköpings kommun

Branschdag 28 januari

Två elever som arbetar med plåt.

Samarbete är viktigt för oss! Vi välkomnar företag och organisationer inom våra programområden till branschdag med gemensam dialog kring nutid och framtid.

Branschdag 28 januari kl. 14-17
Plats: Ida-salen, Ida skola (Gröna gatan 20, Jönköping)

Vi vill ge våra elever en utbildning som motsvarar företagens efterfrågan på kompetens. Därför bjuder vi in till en träff för gamla och nya samarbetspartners inom alla våra program.
Vi hoppas att en dialog kring behov och förutsättningar - för er och oss - ger verktyg för att lyfta våra elever ytterligare och forma de framtida medarbetare ni behöver.

Anmäl dig till branschdagen senast 21 januari på backadalsgymnasiet@jonkoping.se.
Vi serverar Afternoon Tea, ange ev. allergier.