Jönköpings kommun

Info till dig som köpte ut dator efter studenten

Så här skapar du ett lokalt konto på din En-Till-En elevdator.

För att kunna använda datorn måste du skapa ett lokalt konto på din En-Till-En elevdator. Detta behöver du göra när du köpt ut datorn efter gymnasieperioden och ska fortsätta kunna använda den trots att elevkontot inaktiveras. Nedan hittar du en manual för att skapa ett lokalt konto. Ett viktigt tillägg till nedanstående manual är att när du har skapat ett lokalt konto så MÅSTE du skriva in "datornamn\användarnamn" under användarnamn tillsammans med lösenordet. Datornamnet får du reda på genom att söka på "datornamn" med förstoringsglaset i Windows vänstra nedre hörn.

Manual för att skapa lokalt kontot på en En-till-en-elevdatorPDF