Jönköpings kommun

Förändring av SA, EK och IN för dig som ska söka

Närbild på elev som svetsar.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och skolförlagd variant av Industritekniska programmet på Bäckadalsgymnasiet tar inte in nya elever nästa läsår.

Under nästa läsår kommer en större ombyggnation av lokaler att ske på Bäckadalsgymnasiet. Vi ser fram emot detta, men tyvärr medför det också att vi under en period kommer ha lokalbrist på skolan.

Vi vill att alla våra elever ska få en så bra utbildningsmiljö som möjligt trots ombyggnad. Vi har därför lämnat in önskemål till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om att skjuta fram nystart för Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet till augusti 2021 istället för augusti 2020. Om nämnden fattar beslut enligt vårt önskemål medför detta att SA och EK inte kommer att vara sökbart på Bäckadalsgymnasiet läsåret 2020/-21 för elever som söker gymnasieutbildning i januari.

Industritekniska programmet i skolförlagd form har haft ett svagt söktryck under flera år och kommer därför endast att erbjudas som lärlingsförlagd utbildning framöver. Lärlingskonceptet innebär att eleverna gör 51% av sin utbildning på en arbetsplats och 49% i skolan. Du som vill gå Industritekniska programmet kan söka till Lärlingsakademin i Jönköping. Det är en kommunal utbildning som är förlagd på Bäckadalsgymnasiet, och utbildningen sker i våra lokaler.

Lär mer på Lärlingsakademins hemsidalänk till annan webbplats