Jönköpings kommun

Vanliga frågor och svar om Lärlingsakademin

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om hur det är att läsa på Lärlingsakademin. Självklart är du välkommen att kontakta oss om du undrar över något!

Du som läser på Lärlingsakademin har tillgång till samma organisation för stöd och hjälp som alla andra elever på Bäckadalsgymnasiet. Du hittar mer information och kontaktuppgifter under menyvalen ovan, till exempel kuratorer, SYV och skolsköterskor.

Vad är det som är så bra med lärlingsutbildningen?

Det är ett annat sätt att gå i skolan. Du lär dig massor av att jobba på en arbetsplats och det passar många bättre än att läsa allt i skolan. Lärlingsutbildningen ger dig många valmöjligheter efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen, kan läsa in högskolebehörighet och du får arbetslivserfarenhet och kontakter inom arbetslivet.

I vilken klass hamnar man?

Du går i en klass tillsammans med andra lärlingar från olika program.

Ordnar skolan APL-platser eller måste man göra det själv?

Den arbetsplats där du gör din praktik och har en personlig handledare kallas också APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ordnar arbetsplats åt dig, men du får också komma med egna förslag om du vill.

Kan jag göra min lärlingsutbildning på min hemort även om skolan ligger i Jönköping?

Ja, det går bra. Skolan måste bara ha ett avtal med arbetsplatsen. Om det inte finns kan skolan ordna det.

Om jag ångrar mig och vill byta arbetsplats, får jag det?

Det är viktigt att du trivs på din arbetsplats, om det är något som inte fungerar försöker din skola först och främst hjälpa dig med det. Vill du ändå byta så är det möjligt i mån av plats.

Hur långa är arbetsdagarna?

Det beror på vilka uppdrag företaget har. Du följer arbetsplatsens arbetstider så det kan innebära att du börjar tidigt på morgonen eller slutar sent på kvällen. Ibland är du i en annan ort och arbetar, och då tillkommer restid. Det är viktigt att man kommer i tid.

Om jag inser att jag vill gå en annan lärlingsinriktning, kan jag byta då?

Det är upp till rektorn på skolan. Om det finns plats på den inriktning där du vill gå, kan du eventuellt få byta.

Måste man betala sin egen lunch på arbetsplatsen?

På vissa arbetsplatser får man ta med sig en matlåda som man kan värma upp. Ibland äter man på lunchrestaurang och då får du betala själv. Du kan ansöka om extra lärlingsersättning hos CSN. Det är ett bidrag på 1 000 kr i månaden som kompensation för bland annat måltider.

Krävs det särskilda kläder och utrustning?

Vissa arbetsplatser kräver arbetskläder, andra inte. Det beror på yrket. När det behövs står skolan för ett grundpaket med arbetskläder, skyddskläder och varselkläder. En del utrustning lånar skolan ut.

Om man ska verktyg i sitt yrke, ska man betala dem själv?

Nej, de verktyg du behöver under din utbildning får du låna. Du kommer att ansvara för vissa verktyg under din utbildning, vilka verktyg det är beror på vilken bransch du arbetar inom.

Får man jobba extra på samma arbetsplats under tiden man pluggar?

Ja, om arbetsplatsen har behov av det och erbjuder dig extraarbete finns det inget som hindrar det.

Får man lön?

Nej, som lärling går du en utbildning och då får du inte betalt på skoltid om inte företaget erbjuder dig en lärlingsanställning.

Hur många får jobb efter gymnasiet?

Enligt skolverkets undersökning 2019 får 86 procent av alla som går en lärlingsutbildning jobb direkt efter gymnasiet.

Vilka ämnen läser man?

Du läser ämnen som är specifika för ditt program, sedan läser du också ett antal gymnasiegemensamma ämnen som engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Det är samma ämnen oavsett om du läser som lärling eller om du läser ett skolförlagt yrkesprogram.

Hur sätts betygen när jag är på en arbetsplats hälften av tiden?

Betygen sätts av din lärare i samråd med den handledare du har på din arbetsplats och med hjälp av din loggbok. Du kommer att ha återkommande trepartssamtal tillsammans med din lärare och din handledare där ni diskuterar och följer upp hur det går för dig.

Vilka möjligheter har jag att studera vidare?

Antingen kan du vidareutbilda dig inom det yrke som du valt att gå som lärling eller så kan du, om du har läst in högskolebehörighet studera vidare på universitet och högskola.