Vaktmästeri


Peter Östhed

peter.osthed@jonkoping.se

Tfn 036-10 62 93 (mobil ank.)

Anders Ekström

anders.ekstrom1@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 95 alt. 0706 - 39 62 95

Andreas Bergström

Andreas.bergstrom@jonkoping.se

Tfn 0738 - 16 22 44

Matz Sagemar

matz.sagemar@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 13 93 alt. 0703 - 04 00 36

Patrik Hiljanen

patrik.hiljanen@jonkoping.se

Tfn 072-554 30 64

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00