Elevhälsan och speciallärare/-pedagoger


Skolsköterskor

Ann-Louise Fransson
Skolsköterska IN, EE, TE, RL, HT och Lärling

ann-louise.fransson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 88

Elisabeth Tält
Skolsköterska HV, BA och FT

elisabeth.talt@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 74

Helena Ekblad
Skolsköterska IM-prog: IMA, IMV, IMS, IMYRK och IMFIA samt GS

helena.ekblad@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 55 70

Kuratorer

Miriam Tjärnén
Kurator IN,EE, TE, RL och GS

miriam.tjarnen@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 62 87

Clara Gustafsson
Kurator IM

clara.gustafsson@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 76 47 alt. 0761 - 39 94 92

Monica Rullman
Kurator BAANL, FT

monica.rullman@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 21 02

Emma Bertilsson (föräldraledig t o m 2020-06-01)
Kurator BA, HV, RL, HT, Lärling

Sanna Larsson 
Kurator BA, HV, HT och Lärlingsakademin

Tfn 0724-50 06 08

Speciallärare/-pedagoger

Marie Stengel
Specialpedagog EE, IN och TE

marie.stengel@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 61 05

Karl Sundberg
Speciallärare IM

karl.sundberg@jonkoping.se

Tfn 073-032 15 39

Jan Gustafsson
Speciallärare FT

jan.gustafsson@jonkoping.se

Evelina Sandgren
Speciallärare GS, RL, HT, Lärling

evelina.sandgren@jonkoping.se

Tfn 036 - 10 79 83

Sonja Svensson
Speciallärare BA och HV

sonja.svensson@jonkoping.se

Tfn. 0703-75 32 92

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00